عضویت
فیس بوک فارسی به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

از
مدت ها این بحث داغ بوده که کامپیوتر دختره یا پسر؟
خلاصه رای گیری می کنن و یه نتایجی به این شکل بدست میاد:
دخترها گفتند کامپیوتر مذکره، به این دلایل:
• وقتی بهش عادت میکنیم فکر میکنیم بدون اون نمیتونیم کاری بکنیم.
• اطلاعات زیادی دارن!
• قراره مشکلات رو حل کنن؛اما اغلب مشکل خودشونن!
• همین که بهشون عادت میکنیم،کارایی شون رو از دست میدن!
• نگاه کردن به history شون معمولا باعث میشه شاخ دربیاریم!
پسرها اما گفتند کامپیوتر مونثه! به این دلایل:
• به غیر از خالقشون کسی از منطق درونی شون سر در نمیاره!
• همین که پایبندش بشیم بایدهمه پولمون رو خرج خرید لوازم جانبی اش کنیم!
• دائم باید update شون کنیم وگرنه کارایی شون رو از دست میدن!
• فهمیدن زبون شون مستلزم سالها رنج بردنه!
• وقتی با هزار زحمت زبون شون را یاد می گیریم تازه می فهمیم یه زبون جدید اومده!!!