فیس بوک فارسی

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: فیس فارس

با در نظر گرفتن رقم ۳۰۰ میلیون تومان جهت اداره هر دقیقه مجلس، هر جلسه استیضاح ۹۰ میلیارد تومان آب می خورد!!

هزینه برگزاری جلسات استیضاح چقدر است؟

با در نظر گرفتن رقم ۳۰۰ میلیون تومان جهت اداره هر دقیقه مجلس، هر جلسه استیضاح ۹۰ میلیارد تومان آب می خورد!!

هر جلسه استیضاح چقدر هرینه دارد؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی استیضاح سه وزیر راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی را دستور کار خود قرار داده اند که نزدیک به شش ماه پیش در جلسات بررسی رای اعتماد کابینه، به این افراد اعتماد کرده بودند. استیضاح سه وزیر کابینه دوازدهم در آخرین روزهای سال در حالی برگزار می شود که هر سه وزیر در آستانه استیضاح، عباس آخوندی، علی ربیعی و محمود حجتی شش ماه قبل از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند.

عبارات مهم : نمایندگان مجلس – عباس آخوندی حسن روحانی در شرایطی هر سه وزیر را به مجلس معرفی کرد که سابقه حضور چهار ساله در دولت یازدهم، در کارنامه کاری آنها ثبت شده است بود.با این حال به فاصله شش ماه بار دیگر طرح استیضاح دو وزیری که پیش از این نیز در دولت یازدهم زمزمه استیضاح ارزش بارها و بارها به گوش می رسید، طرح شده است است. آخوندی پیش تر نیز دو بار در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ استیضاح شده است است.

هر چند استیضاح حق نمایندگان مجلس است ولی پرسش اینجاست که برگزاری جلسات مکرر استیضاح در این فاصله های کوتاه چه هزینه ای را در بر دارد. پیش از این در مهر ماه سال گذشته بود که حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد در مجلس شورای اسلامی هزینه هر دقیقه اداره مجلس را برابر با ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. وی تاکید داشت با توجه به این هزینه مورد نیاز است نمایندگان با ارائه بعضی گزارش های بی علت وقت مجلس را نگیرند.

حال استیضاح سه وزیر در آستانه سال جدید، در حالی که هر سه با سابقه چهار ساله حضور در دولت یازدهم، کارنامه ای روشن و براق داشتند چه هزینه ای را تحمیل خواهد کرد.

بر اساس ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس، در جلسه استیضاح، بعد از بیانات استیضاح کنندگان، مدیر جمهور می توانـد بـه دفـاع از وزیـر یـا وزیـران مـورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می توانند به دفاع از خود بپردازند. حداکثر وقت دفاع از استیضـاح جهت مدیر جمهور یا چند وزیر پنج ساعت و برای یک وزیر سه ساعت خواهد بود. در ضمن وزیر یا وزیران مورد استیضاح می توانند حداکثر یک ساعت از وقت دفاع خود را در اختیار یک یا دو نفر از نماینـدگان موافق قرار دهند. بیانات استیضاح کنندگان و پاسخ آنها در یک یا چند جلسه باید به طور متوالی صورت گیرد. با احتساب این الزام قانونی می توان وقت اجرای هر جلسه استیضاح را حدود ۵ ساعت تلقی کرد. پیش از این نیز آخرین استیضاح آخوندی در اسفند ماه ۱۳۹۵ در جلسه ای ۵ ساعته برگزار شد.

قرار است استیضاح وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در دو نوبت صبح و یک نوبت عصر برگزار شود.

به این ترتیب با در نظر گرفتن رقم اعلامی یعنی ۳۰۰ میلیون تومان جهت اداره هر دقیقه مجلس، هر جلسه استیضاح ۹۰ میلیارد تومان آب می خورد. با در نظر گرفتن ۱۵ ساعت جهت استیضاح هر سه وزیر این رقم به ۲۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

بر اساس مفاد آینده نگری شده است در آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان می توانند با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهـم قـانون اساسـی، وزیـر یـا هیـأت وزیـران را استیضاح کنند. استیضاح هنگامی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.

بر این اساس تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران بایـد کتبا در جلسـه علنـی بـه رئـیس مجلـس داده شـود و در آن، موضوع استیضاح صریحاً و با ذکر مورد یا موارد معین شود. تقاضای مزبور در آن جلسه یا جلسه بعد قرائت می شود. ایـن تقاضا بدون مباحثه و فوراً جهت وزیر یا هیأت وزیران فرستاده می شود.

بر اساس این گزارش آخوندی سومین باری است که در جایگاه وزیر راه و شهرسازی استیضاح می شود. ربیعی و حجتی ولی جهت نخستین بار در این ۵ سال مورد استیضاح نمایندگان قرار می گیرند

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع:khabaronline.ir

هزینه برگزاری جلسات استیضاح چقدر است؟

واژه های کلیدی: نمایندگان مجلس | عباس آخوندی | دولت یازدهم | شهرسازی | کارنامه | برگزاری | استیضاح | اداره | میلیون | اعتماد