قتل پدر و نامادری سیرجانی با داس در جلوی چشمان سه برادران ناتنی

قتل پدر و نامادری سیرجانی با داس در جلوی چشمان سه برادران ناتنی,کشتن پدر و نامادری سیرجانی,قتل پدر و نامادری در سیرجان,قاتل پدر و نامادری سیرجانی,کشتن پدر و نامادری با داس,

قتل پدر و نامادری سیرجانی با داس در جلوی چشمان سه برادران ناتنی

قتل پدر و نامادری سیرجانی با داس در جلوی چشمان سه برادران ناتنی جوان که متهم است پدر و نامادری اش را مقابل چشمان سه برادر ناتنی اش کشته و جنازه آنها را به آتش کشیده است دیروز در دادگاه حرف های عجیبی زد.
بیست و هفتم بهمن ماه سال ۸۹ برادر همسر اکرم از« سیرجان»با پلیس تماس گرفته و ماجرا را اطلاع داده بود.
پلیس به خانه روستایی رفت و به تحقیق پرداخت و در گودالی در حیات خلوت این خانه با جنازه های سوخته عزت و اکرم روبه رو شد.

وی به قتل اعتراف کرد و گفت: ۱۲سال قبل مادرم و پدرم از هم جدا شدند. من و سه خواهرم با مادرمان زندگی می کردیم تا اینکه پدرمان با اکرم ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد.
من هیچ وقت دل خوشی از پدرم نداشتم. دوسال قبل ازدواج کردم اما زندگی ام دوامی نداشت و مجبور شدم ۱۱۴ سکه به عنوان مهریه به همسرم بپردازم و از او جدا شوم.

به خانه پدرم رفته بودم که متوجه بد رفتاری های پدرم با همسرش و فرزندانش شدم. پدرم آنها را مانند کودکی من و خواهرهایم به شدت کتک می زد.
به همین خاطر به فکر انتقام افتادم. اسلحه بادی را برای شکار برداشته بودم که تیری به سر پدرم شلیک کردم. همان موقع نامادری ام به هواخواهی از پدرم وارد دعوا شد که با قنداق تفنگ ضربه ای به سر او زدم که بیهوش شد.
همان موقع تیری از اسلحه شلیک شد و به پایم برخورد کرد. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم با داس به جان پدر و نامادری ام افتادم و آنها را کشتم.